/ 1 نظر / 24 بازدید
دخترباران

صبح خورشید آمد دفترمشق شبم راخط زد پاک کن بیهوده است اگراین خط هارا پاک کنم جای آن معلوم است ای که خط خوردگی دفترمشقم ازتوست! توبگو ! من کجاحق دارم مشقهایم را روی کاغذهای باطله با خود ببرم؟ میروم دفترپاکنویسی بخرم زندگی راباید ازسرسطر نوشت... سلام دوست من به روزم...[گل]