/ 3 نظر / 102 بازدید
سایه سپید

مواظب باش به راه بد کشیده نشی خطرناکه ها!!!!!![نیشخند]از ما گفتن!!!!

دخترباران

عجب فالی برات اومد رفیق! بامعنی وکلی باحال! خوش بگذره![خنده][گل]

بهار آذر

راه باطل یعنی چه؟؟؟؟ دوباره آپ! اگه دلت خواست بیا! سلام