"حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز"

در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر میدانند و گاهی اوقات پدران هم

.
در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده ایندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود

.
در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد، مادر رااز داشتن یک روز هشت ساعته وپدر را از داشتن یک شب هشت ساعته، محروم میکند

.
در 30 سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرتزن
.
در 35سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکهچیزی است کهخود می سازد

.
در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری راکه دوستداریم انجام دهیم؛ بلکه در این  است که کاری را که انجام می دهیمدوستداشته باشیم

.
در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی چیزهایی است کهبرای انسان اتفاق میافتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان میدهند

.
در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانهبدترین دشمن وی است
.
در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغزگرفت و تصمیمات بزرگرا با قلب

.
در 60 سالگی متوجه شدم که بدون عشق می توانایثار کرد اما بدون ایثارهرگز نمی توان عشق ورزید

.
در 65 سالگی آموختم کهانسان برای لذت بردن از عمری دراز،باید بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچه رانیز که میل دارد بخورد

.
در 70 سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتنکارت های خوب نیست؛ بلکه خوب بازی کردن با کارت های بد است

.
در 75 سالگیدانستم که انسان تا وقتی فکر می کند نارساست، به رشد و کمالخود ادامه می دهد وبه محض آنکه  گمان کرد رسیده شده است، دچار آفت میشود

.
در 80 سالگی پی بردمکه دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

/ 3 نظر / 18 بازدید
مجنون ليلي

باسلام. خسته نباشيد. وبلاگ پر محتوايي داري. با تبادل لينك موافقي؟؟؟؟

دخترباران

بسیاربسیارعالی بودمیلادجان[دست][دست][دست] آفرین به این حسن سلیقه[شوخی] راستی منهم آپم[پلک]