"شان و مقام"

مردی می‌خواست زنش را طلاق دهد،دوستش علت را جویاشد و او گفت: این زن از روز اول همیشه می خواست من را عوض کند
مرا وادار کردسیگار و مشروب را ترک کنم

لباس بهتر بپوشم، قماربازی نکنم،در سهامسرمایه‌گذاری کنم و حتی مرا عادت داده که به موسیقی کلاسیکگوش کنم و لذتببرم
!
دوستش گفت: این ها که می‌گویی که چیز بدی نیست
!
گفت: ولیحالا حس می‌کنم که دیگراین زن در شان من نیست!

آخر نامردی به این میگنامتفکر

/ 6 نظر / 16 بازدید
mahsa

که چی؟؟؟ میخوای چیو ثابت کنی بچه قشنگ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حورا

از مردا بیشتر از این نمیشه توقع داشت...[نیشخند]

سحر

اين آقايون واقعا آخرشن...