علی شیر خدا

به جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی ***

 طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن***

 به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم***

 سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم  علی را***

 به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق***

 تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن***

تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر همچو "شهری" طلب مدد از او کن***

 که به جز علی نباشد به جهان گره‌گشایی

/ 3 نظر / 25 بازدید
دخترباران

ازعین علی عیون ما بینا شد وزلام علی لسان ما گویا شد در یای علی نورخدا می بینم زان نور محمد وعلی پیدا شد [گل][گل][گل]

فرانک

شعر قشنگی بود!مرسی میلاد